Quận Tân Bình Hội nghị nhân dân quý III: Đối thoại với nhân dân tại dự án C30

183

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/hoi-nghi-nhan-dan-quy-iii-doi-thoai-voi-nhan-dan-tai-du-an-c30-1491914403?zarsrc=10&utm_campaign=zalo&utm_medium=zalo&utm_source=zalo