Phường 6 ra quân phát động chiến dịch và hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

946

Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia cùa cộng đồng trong hoạt động phòng chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch truyền thông đế hộ gia đình và các điểm có yếu tố nguy cơ, điểm nguy cơ được truyền thông với thông điệp “Mọi người, mọi nhà chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika”, vào sáng ngày 03 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân phường 6 đã tổ chức ra quân phát động chiến dịch và hưởng ứng ngày Asean phòng chống Sốt xuất huyết trên địa bàn phường 6.

Ngay sau lễ ra quân, các cộng tác viên đến từng hộ gia đình để khảo sát, phát phiếu bướm tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do virus Zika.

Ngoài ra trong đợt hoạt động này Ủy ban nhân dân phường 6 cũng tiến hành tổ chức tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi; tổng vệ sinh các khu vực tồn đọng rác thải, đọng nước tại nơi công cộng, nhà dân, chợ. Vận động thả cá 7 màu ở những địa điểm khả thi nơi công cộng và hộ dân; thả hóa chất diệt lăng quăng tại những nơi không thể thả cá.

Ban biên tập