“THÁNG 10 – THÁNG TIÊU DÙNG SỐ” NĂM 2023

521

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã quyết định ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Các hoạt động được tổ chức trong ngày này và tháng 10 hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; góp phần nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”“Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2022 nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 hằng năm. Chương trình hướng tới lợi ích của người dân, giúp người dân được thụ hưởng những kết quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại.

Các hoạt động trong chương trình bao gồm:

– Chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

– Doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số; xây dựng nền tảng số phục vụ người dân; cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội; có những chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

– Tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” kỹ năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường số.

– Người dân thụ hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

Nhiều ưu đãi cho người dân trong tháng 10 - Tháng tiêu dùng số năm 2023 - Ảnh 1.

“Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số” năm 2023 được diễn ra từ ngày 1/10 – 31/10/2023, cao điểm trong 10 ngày từ ngày 1/10 đến hết ngày 10/10/2023. Trong “Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số”, doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số và đăng tải, thông báo công khai trên các trang/cổng thông tin điện tử, các ứng dụng (app) của doanh nghiệp để người dân biết và sử dụng.

Các ưu đãi tiêu dùng số của doanh nghiệp tham gia ‘Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’ năm nay tập trung vào các nhóm lĩnh vực chính gồm viễn thông, thanh toán số, thương mại điện tử, tên miền quốc gia .VN, chữ ký số, an toàn thông tin mạng, truyền hình, sách điện tử…