Thể lệ Hội thi “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 2 năm 2018

4007

I. Vòng loại:

Cấp quận: Tổ chức thi 3 kỳ trắc nghiệm kiến thức (tháng 10, 11, 12) trên hệ thống trang thông tin điện tử quận (địa chỉ: http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn, các trang do quận quản lý) và bản tin nội bộ phát hành tại 15 phường. Mỗi kỳ gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở; Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp kết quả tham gia vào ngày 28 hàng tháng và gửi kết quả về các đơn vị có thí sinh tham gia.

* Lưu ý: Mỗi cá nhân, thí sinh tham gia phải điền đầy đủ thông tin và chỉ được thi một lần trong tháng.

II. Vòng Chung kết:

Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ lựa chọn số thí sinh có số điểm cao nhất tham gia đủ 3 kỳ của vòng loại đến từ các đơn vị để tham gia vòng thi chung kết do quận tổ chức.

Mỗi thí sinh của đơn vị tham gia thi xây dựng một bài thuyết trình không quá 2.000 từ (04 trang A4) về tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên hệ thực tiễn của bản thân, đơn vị để thực hành và trả lời 01 câu hỏi xử lý tình huống do Ban Giám khảo đặt ra.

III. Khen thưởng:

Căn cứ tổng số điểm của các thí sinh qua các phần thi, Ban tổ chức sẽ trao Giải nhất, Nhì, Ba theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trong trường hợp có từ 2 thí sinh bằng điểm nhau, Ban tổ chức sẽ đưa ra các câu hỏi phụ để chọn thí sinh có số điểm cao hơn.

* Cơ cấu quà thưởng, giải thưởng:

+ Vòng loại: Ban tổ chức hội thi sẽ trao quà thưởng hàng tháng cho các thí sinh có 5 câu trả lời trắc nghiệm đúng và trả lời câu hỏi phụ có đáp án gần đúng với đáp án của tháng.

+ Vòng chung kết: Ban tổ chức trao 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba; 03 giải Khuyến khích và 01 giải phong trào (đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều và đầy đủ các vòng thi nhất).

* Phần thưởng cho các giải: gồm cờ, kèm theo tiền thưởng của Ban tổ chức hội thi.

IV. Quy định chung:

– Các cá nhân, đơn vị tham gia thi phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Ban tổ chức về các hoạt động của Hội thi.

– Trong quá trình tham gia thi các đơn vị, cá nhân phải thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nếu đơn vị nào có vướng mắc hoặc ý kiến đề xuất đề nghị trực tiếp báo cáo với Ban tổ chức Hội thi để kịp thời xử lý, giải quyết.

– Lãnh đạo các đơn vị dự thi không được để cho thí sinh, cổ động viên đơn vị mình gây mất trật tự, mất đoàn kết trong Hội thi.

– Trong quá trình thi, những vấn đề cần trao đổi, làm rõ đề nghị lãnh đạo đơn vị dự thi hoặc trưởng các đoàn tham dự hội thi gặp trực tiếp Thường trực Ban tổ chức để được giải đáp ngay sau khi kết thúc hội thi.

– Các cá nhân, đơn vị tham gia hội thi nếu vi phạm thể lệ, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Ban tổ chức có thể buộc đơn vị, thí sinh vi phạm không được tham gia hội thi.