Thông báo di dời mộ tại dự án nghĩa trang Bình Hưng Hòa

1882

THÔNG BÁO
Về thực hiện bốc mộ, di dời và bồi thường, giải phóng mặt bằng trong dự án nghĩa trang Bình Hưng Hòa (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thông báo về thực hiện bốc mộ di dời và bồi thường, giải phóng mặt bằng trong dự án nghĩa trang Bình Hưng Hòa (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
1. Đối với các ngôi mộ bị ảnh hưởng dự án giai đoạn 1 – khu 12ha (tổng số mộ phải di dời: 16.479 ngôi mộ; đã di dời: 10.727 ngôi mộ; chưa di dời: 5.752 ngôi mộ, gồm: 1.277 mộ đã có thân nhân kê khai và 4.475 mộ chưa có thân nhân kê khai thuộc các nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (thuộc phương Bình Hưng Hòa) và Liên Ứng; một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải (thuộc phường Bình Hưng Hòa A). Đề nghị thân nhân thực hiện bốc mộ, di dời trước ngày 30/4/2019. Sau thời gian trên, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ tổ chức bốc mộ tập trung.
(Danh sách các ngôi mộ chưa bốc mộ, di dời thuộc các nghĩa trang trên được niêm yết tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A và Văn phòng Ban Quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa và đăng trên website: Www.duandidoinghiatrangbhh.vn  và www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn).
2. Đối với các ngôi mộ bị ảnh hưởng dự án giai đoạn 2 – khu 11,54ha thuộc các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, Bắc Việt (01 phần), Chín Lý, Chín Hoàng (kế Nam Thái), Nguyễn Văn Bì (01 phần), Giáo xứ An Lạc, Võ Văn Tre, Hai Cờ (Võ Văn Cờ), Trần Văn Lái, Chín Hoàng, Giác Quan (01 phần), Văn Tràng, Văn Ấp. Đề nghị thân nhân các ngôi liên hệ trực tiếp tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để lập hồ sơ kê khai hoặc kê khai trực tuyến qua cổng đăng ký tại Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn trong thời gian đến ngày 31/10/2019. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ triển khai công tác bốc mộ trong mùa khô năm 2019 (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/4/2019).
Nơi phát và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) – Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793 hoặc kê khai và đăng ký bốc mộ trực tuyến qua cổng đăng ký tại Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.