THÔNG BÁO HƯU TRÍ NHẬN TIỀN TẾT KỶ HỢI 2019

1989

Ủy ban Nhân dân phường 6 xin Thông báo:

Cán bộ Hưu trí nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2019 trở về trước đều được nhận tiền Tết Kỷ Hợi 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố, số tiền là 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm ngàn đồng).

Lưu ý:

– Nếu về hưu trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2019 thì vui lòng bổ sung các giấy tờ sau: (bản photo copy)

1/ Quyết định nghỉ hưu,

2/ Hộ khẩu, CMND hoặc Căn cước Công dân.

– Nếu hưu trí thuộc diện Chính sách có công (như Thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ .v.v.) thì nhận tiền Tết theo diện Chính sách có công.

– Khi đi nhận tiền nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước Công dân.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Huỳnh Sang, chuyên trách LĐ-TB&XH phường 6, số điện thoại: 0908 657 107.