Thông báo tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

752

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BTGQU ngày 16/01/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Đảng ủy phường 6 thông báo đến toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân một số nội dung như sau:

1. Nội dung: triển lãm 100 tấm ảnh tiêu biểu gắn liền cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968 của quân và dân ta.

2. Thời gian: từ 25/01/2018 – 26/02/2018.

3. Địa điểm:

a. Đợt 1:

– Thời gian: từ 25/01/2018 đến hết ngày 30/01/2018

– Địa điểm: Trung tâm Hành chính quận (387A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình)

– Tổ chức khai mạc: 07h ngày 25/01/2018.

b. Đợt 2:

– Thời gian: từ ngày 31/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Đảng bộ bộ phận, 20 chi bộ trực thuộc, ban ngành đoàn thể phường thông báo rộng rãi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo dõi và tham dự triển lãm.