Thông báo về tình trạng mất cắp thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Tân Bình

1315

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng mất cắp thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Tân Bình. Việc mất 02 bộ lập trình (PLC) thiết bị điều khiển trong tủ chiếu sáng, làm cho hệ thống chiếu sáng trên đường Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình không hoạt động (tắt 12 đèn), dẫn đến mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên đường Tân Canh về đêm.

Ủy ban nhân nhân Phường 6 thông báo đến nhân dân trên địa bàn phường được biết, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các đối tượng trộm cắp, góp phần bảo vệ, hạn chế thấp nhất việc mất cắp thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng, để hệ thống chiếu luôn hoạt động ổn định, nhắm đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Ban biên tập.