Thông báo về việc đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ làm việc

1324

Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo: kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường 6 sẽ dừng việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ làm việc hành chính vào các buổi trưa thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.

Người dân có thể thực hiện việc đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ làm việc thông qua số điện thoại theo các lĩnh vực cụ thể như sau:

– Ủy ban nhân dân phường 6: 0283.8.644358

– Lĩnh vực Địa chính – Nhà đất: 0903.702753 (Chị Huỳnh Thị Ngọc Loan)

– Lĩnh vực Sao y – Chứng thực: 0908.095887 (Chị Đào Phạm Thu Thủy)

– Lĩnh vực Hộ tịch: 0909.927425. (Chị Phạm Thị Thịnh)

Thời gian đăng ký tiếp nhận giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính: từ thứ 2 đến thứ 6

– Buổi sáng: từ 11g30 đến 13g30

– Buổi chiều: từ 17g00 đến 18g00