Thông báo về việc mua đất bằng giấy tay tại khu đất Công trình công cộng (vườn rau)

2432

Dự án Quy hoạch xây dựng cụm trường học công lập chuẩn quốc gia phường 6, quận Tân Bình sắp được triển khai thực hiện trong năm 2018. Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức các cuộc họp với sự tham dự của các đơn vi liên quan để thống nhất và phê duyệt giá hỗ trợ cho các hộ dân đang canh tác trong khu vực.
Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo cho các hộ dân như sau:
Đối tượng được hỗ trợ trong khu đất này là những hộ dân đã canh tác và kê khai trước đây. Những người mua đất bằng giấy tay sẽ không được hỗ trợ.
Vì vậy, để tránh bị thiệt hại đề nghị người dân không nên mua đất bằng giấy tay tại khu đất này. Bên cạnh đó, các trường hợp xậy dựng trái phép sẽ không được hỗ trợ mà còn bị trừ vào chi phí cưỡng chế sau này.
Ủy ban nhân dân Phường 6 thông báo để các hộ dân, Ban điều hành Khu phố, Ban điều hành Tổ dân phố được biết.

Ban biên tập