Thông báo về việc thu phí đối với dịch vụ yêu cầu thay đổi thiết bị đo đếm (công tơ)

883

Nhằm mục đích góp phần thực hiện chủ đề “Đề cao văn hóa trách nhiệm; tiếp tục nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng”. Tháng 6/2016, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương không tính phí đối với công tác di dời công tơ cho khách hàng tại các Công ty điện lực.
Tuy nhiên, ngày 15 tháng 5 năm 2017 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN về việc ban hành quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Theo đó, quy định mới đối với dịch vụ “thay đổi vị trí thiết bị đo đếm” là do khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí (trừ công tơ).
Nay Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo đến các hộ dân trên địa bàn Phường 6 nội dung sau:
Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, khi người dân có nhu cầu thay đổi vị trí thiết bị đo đếm Công ty Điện lực Tân Bình sẽ lập bảng chi tiết để tính toàn bộ chi phí (VTTB, nhân công, máy thi công,…không bao gồm phí công tơ) để người dân thanh toán. Người dân chỉ được miễn phí đối với trường hợp di dời công tơ từ trong nhà ra ngoài nhà.
Ủy ban nhân dân Phường 6 thông báo để các hộ dân, Ban điều hành 8 Khu phố, Ban điều hành 75 Tổ dân phố được biết.

Ban biên tập