Thư mời họp triển khai công tác lập lại trật tự đô thị

1128