Thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

991

Nhằm mở rộng phương thức nộp thuế và tạo điều kiện cho cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán thuế trên địa bàn quận Tân Bình, kể từ ngày 01/01/2018 Chi cục Thuế quận Tân Bình triển khai thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh theo phương thức nộp thuế khoán thông qua Trung tâm kinh doanh VNPT.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Tân Bình, đảm bảo thu đủ và kịp thời khoản nộp vào ngân sách nhà nước, giảm thiểu thời gian nộp thuế của cá nhân kinh doanh. Sáng ngày 03/01/2018 tại Chi cục Thuế quận Tân Bình diễn ra lễ ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu giữa bên ủy nhiệm thu là Chi cục Thuế quận Tân Bình và bên nhận ủy nhiệm thu là Trung tâm kinh doanh VNPT TP.Hồ Chí Minh.

Hình thức nộp thuế thông qua đơn vị ủy nhiệm thu VNPT:

  • Nộp thuế trực tiếp cho nhân viên của VNPT tại địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế.
  • Nộp thuế tại các cửa hàng số: Số 49 Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình và Số 415D Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình.

Mọi trường hợp vướng mắc phát sinh về việc nộp thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp khoán thuế trên địa bàn quận Tân Bình vào ngân sách nhà nước theo hình thức ủy nhiệm thu thông qua VNPT, xin vui lòng liên hệ: Chi cục Thuế quận Tân Bình địa chỉ số 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Điện thoại (028) 38109989 Đội tuyên truyền hoặc (028) 38102092 Đội kê khai – kế toán thuế – Tin học.

_ Ban biên tập_