Tin nhân sự mới Phường 6

3481

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, tại Ủy ban Nhân dân (UBND) quận Tân Bình, Đồng chí Châu Văn La – Chủ tịch UBND quận Tân Bình đã trao quyết định điều động đồng chí Trần Minh Vũ – Chủ tịch UBND phường 6, nhận nhiệm vụ mới tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Tân Bình, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng.

Bên cạnh đó đồng chí cũng trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thành Danh – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân (HĐND) và UBND quận Tân Bình về công tác tại UBND phường 6 và được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy phường 6 nhiệm kỳ 2015 – 2020, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Hôm nay, ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường phường 6, HĐND phường 6 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp Bất thường) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường 6 đối với ông Trần Minh Vũ và giới thiệu ông Nguyễn Thành Danh được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường 6.

Kết quả: HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021 thống nhất 100% miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường 6, và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Thành Danh giữ chức danh Chủ tịch UBND phường 6 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 Ban biên tập