Từ 01/9/2018 trả hồ sơ đăng ký Khai sinh, BHYT, Hộ khẩu trẻ em dưới 6 tuổi tại nhà

1321

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường 6 đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình ký kết Kế hoạch phối hợp trả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông của trẻ em dưới 6 tuổi như.

Theo kế hoạch phối hợp khi người dân làm các thủ tục hành chính cho trẻ dưới 6 tuổi như Khai sinh, BHYT, nhập khẩu thì Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình sẽ trả thẻ BHYT về đến nhà người dân thông qua đường Bưu điện (cước phí Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình thanh toán, người dân không phải trả).

Trước đây bộ thủ tục liên thông này người dân thường phải đến Phường nhiều lần như: để nộp hồ sơ, để lấy giấy khai sinh phải ký vào sổ, để thẻ bảo hiểm, để lấy hộ khẩu…Để giúp người dân thuận lợi hơn, giải quyết những vấn đề khó khăn cho người dân. Ủy ban nhân dân phường phối hợp để trả tại nhà cho người dân và đăng ký trực tuyến qua mạng.

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn: 028.38644.358 bấm 102 gặp Chị Thịnh,  Chị Thủy hoặc Chị Châu.

Ban biên tập