Tưng bừng mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

1618

Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp của UBND, UB.MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường, sáng ngày 17/11/2018 tại Trạm y tế phường đã diễn ra các chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Về tham dự Ngày hội có sự hiện diện của Ông Nguyễn Thành Danh/Phó Bí thư Đảng uỷ/Chủ tịch UBND phường; Bà Chu Thị Thư/Đảng uỷ viên/Phó Chủ tịch HĐND phường; Bà Nguyễn Thị Thu Nga/ Phó Chủ tịch UBND phường cùng với các đồng chí cấp uỷ chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận 8 khu phố, các gương khen thưởng Người tốt việc tốt năm 2018 và đông đảo bà con nhân dân 8 khu phố tham dự.

Ông Nguyễn Thành Danh/Chủ tịch UBND Phường đại diện cho Đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể phường phát biểu khai mạc ngày hội. Với mong muốn Ngày hội là nơi để phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thông qua tổ chức ngày hội, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước. Đánh giá và biểu dương kết quả một năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội được diễn ra với nhiều chuỗi hoạt động như: gian hàng bình ổn giá, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, gian hàng ẩm thực, Kiot Đại đoàn kết và Hội thi “Tôi yêu hàng Việt” và cũng đã tổ chức tuyên dương 8/8 gương Người tôt việc tốt cấp phường năm 2018.

 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm đã góp phần quan trọng náng cao tinh thần yêu thương, đùm bọc, tình làng, nghĩa xóm trong nhân dân các khu dân cư trên địa bàn phường. Đây là một hoạt động rất thiết thực và cần phải phát triển mạnh hơn nữa, đồng thời tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức. Qua đó, động viên sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng đất nước

Ban biên tập