Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa có giấy khai sinh

807

Thực hiện Kế hoạch số 2423/KH- STP ngày 15 tháng 3 năm 2018  của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, giải quyết những trường hợp trẻ em chưa được đăng ký khai sinh cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Để công tác rà soát, giải quyết những trường hợp trẻ em chưa được đăng ký khai sinh cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được chính xác và hiệu quả, UBND phường 6 thông báo đến nhân dân Phường 6 về việc đăng ký khai sinh cho trẻ chưa có giấy khai sinh liên hệ đến Ủy ban nhân dân phường 6 để được hướng dẫn. Thời gian thực hiện đến hết ngày 24/4/2018.

Sau thời gian trên Ủy ban nhân dân phường 6 sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận để giải quyết.

Số điện thoại liên hệ: CQ: 028.38644358 hoặc chị Thịnh Cán bộ hộ tịch: 0909927425.

Ban biên tập