Về việc triển khai áp dụng giá bán điện mới

1185

Theo quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện mới ban hành, giá bình quân mới là 1.864,44 đồng/kWh, tăng 123,79 đồng/kWh, tương ứng 8,36% so với giá điện bình quân áp dụng theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017. Theo đó, nhóm khách hàng sản xuất giờ bình thường tăng từ 7,09% đến 9,73%; nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp tăng từ 8,32% đến 8,38%; nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ tăng từ 8,33% đến 8,37%; nhóm khách hàng thắp sáng sinh hoạt tăng từ 8,33% đến 8,40%. Cụ thể giá điện sinh hoạt đối với từng bậc thang như sau:

– Bậc 1 (từ 0 đến 50 kWh): 1.678 đồng/kWh, tăng 8,33%

– Bậc 2 (từ 51 đến 100 kWh): 1.734 đồng/kWh, tăng 8,38%

– Bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh): 2.014 đồng/kWh, tăng 8,40%

– Bậc 4 (từ 201 đến 300 kWh): 2.536 đồng/kWh, tăng 8,38%

– Bậc 5 (từ 301 đến 400 kWh): 2.834 đồng/kWh, tăng 8,37%

– Bậc 6 (từ 401 kWh trở lên): 2.927 đồng/kWh, tăng 8,37%

Căn cứ nội dung Quyết định trên Công ty Điện lực Tân Bình đã tiến hành chốt chỉ số điện kế đối với 6.658 khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp, giá bán điện tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt và khách hàng có tỷ lệ giá (trừ khách hàng thắp sáng sinh hoạt với định mức 100% SHBT) trong ngày 20/3/2019.

Ngoài ra Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có cung cấp tiện ích tính giá điện trong tháng đổi giá cho khách hàng tham khảo tại website : http://cskh.evnhcmc.vn/tuvan/cachtinhgiadien. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Tân Bình cũng đang triển khai in giá bán điện mới để phát đến khách hàng, cũng như dán tại các khu nhà trọ.