Xử phạt vi phạm hành chính đối với người phát tờ rơi và người quảng cáo

797

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực ngày 5 tháng 5 năm 2017.

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2017) giữ nguyên quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Đồng thời, Nghị định số 28/2017 chỉ rõ, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi: Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông được quy định.

Nghị định 28/2017 cũng quy định xử phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Nghị định số 28/2017 cũng bổ sung quy định phạt từ 15 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi như sau:

+ Phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân người trình diễn thời trang, biểu diễn nghệ thuật có nội dung phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

+ Có những hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá trình tổ chức trình diễn thời trang, biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra, Nghị định số 28/2017 cũng bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Cũng theo Nghị định số 28/2017, đối với hành vi quảng cáo trực tiếp trên trang điện tử của nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới mà không thông qua tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký tại Việt Nam sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng.

Bổ sung quy định phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi phổ biến phim không đúng nội dung và phạm vi trong giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng; hoặc đối với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem mà không đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị.